کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

سایكۆ - چۆنێتی پەروەردەكردنی منداڵێكی تەندروست

سایكۆ 22/1/2022
سایكۆلۆژیەتی منداڵ و چۆنێتی پەروەردەكردنی منداڵێكی تەندروست

qsx1g4SefO8

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

سەرەوە