کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

هەواڵەکان

بەیاننامەی یەكێتی ژنانی كوردستان بە بۆنە 25ی نۆڤەمبەر ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربونەوەی توندو تیژی دژی ژنان

.

12:51 - 25/11/2022

بەیاننامەی یەكێتی ژنانی كوردستان بە بۆنە 25ی نۆڤەمبەر ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربونەوەی توندو تیژی دژی ژنان

25 نۆڤەمبـەر رۆژی بەگژداچونـەوەی توندوتیژییـە دژ بەژنـان و یەكدەنگـی جیهانـە بەرامبـەر تاوانەكانی توندوتیژی و جیـاوازی ڕەگەزی.
ئـەم ڕۆژە دەرەنجامـی ئـەو توندوتیژیانەیـە كـە سیسـتمە دیكتاتـۆرەكان دژی ئـازادی ژن كردوویانـە و دەیكـەن، جگـە لەكلتـورو دابونەریـت، فاكتـەری نەتەوەیـی و سیاسـیی و كۆمەڵایەتـی و ئابـووری و ژینگەییـش هـۆكاری تـرن لەسـەر زۆربونـی توندوتیـژی و زەبـرو زەنـگ بەهەمـوو جۆرەكانییـەوە.
لەئێســتادا توندوتیژییــەكان بەڕادەیەكــە هیــچ كۆمەڵێــك نییــە خاڵــی بــێ لــەم دیاردەیــەو جیاوازییــەكان تەنیــا ڕێژەییــە.
25ی نۆڤەمبـەری ئەمسـاڵ لەكاتێكدایـە كـە جیهـان كەوتوەتـە نـاو گێـژاوی جەنـگ و ململانێـی سیاسـی و ژینگەیی بەگشـتی و كوردسـتان بەتایبەتـی ڕووبـەڕووی چەندیـن كۆمەڵكـوژی و قەیـران و نـاداد پـەروەری بووەتـەوە كـە ڕەنگدانەوەیەكـی بەهێـزی هەیـە لەسـەر نەبونـی ژینگەیەكـی لەبـار بـۆ رێگەگرتـن لەتوندوتیـژی.
بـەڵام ئـەوەی دڵخۆشـكەرە ژنـان بێدەنـگ نیـن و دژی دەسـەڵاتە خۆسـەپێنەر و زەوتکەرانـی مافەکانیـان لەخەبـات و تێكۆشــان بەردەوامن.
ئەمـڕۆ شۆڕشـی ژنـان بەپێشـەنگایەتی ژنـی كـورد بوەتـە سـەر مەشـقی ژنانـی جیهـان و سـەلماندیان كـە ژنـان ئـەو هێـزەن كـە دەتوانـن گۆڕانكارییـە ریشـەییەكان لەجیهانـی ئەمـڕۆدا و بـۆ ئایندەیەكـی باشـر بچەسـپێنن و هەنـگاو بنێـن بـۆ جیهانێـك كـە هیواكانیـان بهێننـە دی.
بۆیـە دەبێـت ژنـان لەجیهـان بەگشـتی و لەكوردسـتان بەتایبەتـی لـەم ڕۆژەدا بەیەكدەنگـی و هاوخەباتـی لەپێنـاو بەدیهێنانـی ژیانێكـی ئاسـودەو دوور لـە توندوتیـژی بەهەمـوو شـێوەكانییەوە بـەردەوام بـن و كۆڵنـەدەن تادەگەنـە ئـەو ژیانـەی كـە شایسـتەیانە.


یەكێتی ژنانی كوردستان


2022/11/25
نا بۆ توندو تیژی.......

لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان شەیری بکە

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە