کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

نۆرینگەی گەلی كوردستان 31/8/2020

تەوەری بەرنامە : شیری منداڵ و نەخۆشی سكچوون و ڕشانەوە

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11636 - 27500

سەرەوە