کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

نۆرینگەی گەلی كوردستان 10/8/2020

بە میوانداری د.ئارام بارام /پسپۆڕی سنگ و دڵ و بۆرییەکانی خوێن

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat: 12728 27500 V

Hotbird: 112962 27500 H

سەرەوە