پێشبینی كریێد ئمساڵ 2 هزار و 540 تن خورما لە قەسرشیرین بچنیێدەو

.

513 جار خوەنریاس

9/13/2016 -


چنین خورما لە 508 هكتار لە نەخلستانەیل قەسرشیرین دەستپێكردێەو و پێشبینی ئەوەش كریێد كە لە هەر هكتار نەخلستان, پەنج تا هەفت تن خورما بچنیێدەو.
نعمەت اللە نازپەروەر  معاون قاممقام قەسرشیرین لەی بارە  وەتێە: 935 هكتار دار خورما لە قەسرشیرین وجود دێرێد كە 508 هكتارێ باروەرە.
قەسرشیرین لە شارەیل موهم تەولید خورماس لە رۆژهەڵات كوردستان, وەلێ تا ئیسە وە خاتر كەمتر خەمی مەسئولەیل ئڕا درس كردن كارگا یا كارخانێگ ئڕا بەسە بەنی كردن خورما وە شێوەی پاك و مودرن, تا ئیسە خورما وە شێوەی فەلەیی فرووشیێد كە یەیش بایس بوویە خورمای قەسرشیرین نەتوویەنێد وارد بازار سادرات بوود.

قەسرشیرین سەر وە پارێزگای كرماشانە لە رۆژهەڵات كوردستان كە خاون نزیكەی 30 هزار هكتار زەیو كشاوەرزی و باخیە

"هژیر هاشمی"

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: