ئعتراز نەمایەندەیل پارلمان ئێران وە كۆشتار چوارپایل كوڵبەرەیل لە رۆژهەڵات كوردستان

.

445 جار خوەنریاس

8/28/2016 -


بەش فرەی قاچاخ وە شێوەی رەسمی لە رێی بەندەرەیل ئێران ئەنجام گرێد نە لە رێی مەرزەیل زەمینی رۆژهەلات.
لە دویای فرەو بووین كۆشتار ئەسب و قاتر كۆلبەرەگان لە ناوچەیل مەرزی رۆژهەڵات كوردستان, چەن نەمایەندەی پارلمان ئێران, داوا كردنە كۆشتار چوارپایل بارهەڵگر بووسیێد و هەروا تواسنە دەولەت لە ناوچەیل مەرزی غەرب ئێران واتا رۆژهەڵات كوردستان , ئشتغالزایی و كارسازی بكێد و ئڕا كەمەو بووین بێكاری لایحەێگ پێشكەش مەجلس ئەو وڵاتە بكێد.
شەبەكەی حقوق بەشەر كوردستان, سەرەتای ئمساڵ لە گوزارشێگ ئعلامكرد: نیرووەیل ئنتزامی لە دویای گرتن بار كۆڵبەرەگان ئەسب و قاترەگانێان وە شێوەی دەسەجەمی كوشێد, ئەی خەوەرە و بڵاو بوین وێنەگانێ رەخنە و ئعترازەیل فرەێگ لە شوون خوەی هاورد.
چەندین نەمایەندەی مەجلس ئێران وە كۆشتار حەیوانەیل بارهەڵگر ئعتراز كردنە و هەروا پارلمانتار پیرانشار رەسول خزری, رەخنەی تۆند لە كۆشتار ئەو حەیوانەیلە گرتێە و وەتێە: لە ساڵ 1390 كە مەرزەیل كوردستان داخریاس , مەعیشەت و ژیان مەردم لەی ناوچە سەختەو بوویە.
رەسول خزری هەروا وەتێە: كۆلبەری سەخت ترین جۆر كارگەریە و هێزەیل ئنتزامی مەرزی نەبایس تەقە لە كۆڵبەر و چوارپاگانێان بكەن.
پارلمانتار پیرانشار و سەردەشت خەوەرەگان لەبارەی قاچاخ فراوان كالا لە مەرزەیل رۆژهەڵات كوردستان رەد كرد و رەخنە لە رەفتار وەل مەردم ئەو ناوچەیا گرت و وەت: بەش فرەی قاچاخ وە شێوەی رەسمی لە رێی بەندەرەیل ئێران ئەنجام گرێد نە لە رێی مەرزەیل زەمینی رۆژهەلات .

"هژیر هاشمی"

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: