مالئاویی ژن شۆڕشگەر كورد وەسفیە بەنی وەیس

.

476 جار خوەنریاس

4/26/2016 -

 وەخاتر تەسادۆفێگ جادەیی,  وەسفیە بەنی وەیس ئەندام سەركردایەتی و مەسئول مەكتەب شەهیدان ی.ن.ك گیان خوەی لەدەس دا.
ژنە تێكۆشەر و سەركردە وەسفیە بەنی وەیس، فرەتر لە نیم سەدەس لە مۆبارزەی شۆرشگێری سیاسی شار و شاخ بەردەوام بویە و لە ژیان موبارزەیشی یەكێتی بویە لە پێناو ئەوە كە خزمەت وە خەلق و یەكێتیەگەی بكەێد.

 

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: