مەلابەختیار عەجەلە كردن لە تەشكیل حكومەت هەریم كوردستان رەسانە ئەی ڕووژە

.

475 جار خوەنریاس

3/20/2016 -

مەلابەختیار مەسئول دەستەی كارگێڕی مەكتەب سیاسی ی.ن.ك, لەمیان بەشداریكردن لەدیدارێگ تایبەت كەناڵ گەلی كوردستان كە وەی زوی پەخش كریێد، تەئكیید خەیدە سەر قەیرانەیل هەریم كوردستان و مەسەلەی تەشكیل حكومەت و لەو بارەیشەو ئاماژە وەیەكێد: یەكێتی یەكم هێز بویە كەپیشنەهاد پێكهاتن حكومەت بنكە فراوان كردیە ئڕا كووكردن لایەنەیل سیاسی، وەلێ وە وردەو دقەت لەسەر ئیە نەكریاس و پارتیش لەتەشكیل ئەو حكومەتە عەجەلە كرد.
ئویشێدیش عەجەلە.

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: