کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

بەرنامەی چاوی گەلی كوردستان 7-11-2022


ژمارەی دانیشتوانی عێراق و كاریگەری لەسەر گەشەی ئابووری

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11636 - 27500

سەرەوە