کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ئاوێنە ، خوتبوون چییە؟ چۆن وەلامە شارەوەکانی ناخمان بە هێزی شارەوەی خۆمان بدەینەوە؟

ئاوێنە ، خوتبوون چییە؟ چۆن وەلامە شارەوەکانی ناخمان بە هێزی شارەوەی خۆمان بدەینەوە؟

 

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە