کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

 

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان - ئاوایی قولیجانی باوە سەرحەو - ناحیەی ئاوە سپی - كفری - گەرمیان

13/8/2021

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11636 - 27500

سەرەوە