کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان - دەگاو باخە كۆنێ‌ - بناری شرام - ناحیەی بیارە - هەورامان

ژیانەوەی كوردستان - دەگاو باخە كۆنێ‌ - بناری شرام - ناحیەی بیارە - هەورامان

hK0m52c2zrc

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە