کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان (ئاوایی نازێ‌ )

ژیانەوەی كوردستان (ئاوایی نازێ‌ )
ئاوایی نازێ‌ -ناوجاف - گەرمیان - ناحیەی تیلەكۆ / ڕزگاری -كەلار -كەركوك

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat: 12728 27500 V

سەرەوە