کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 26-7-2019

ئاوایی قەواڵی _ بان ئاوە سپی _ بناری جەوەڵ مازووخ _ ناوچەی داوێ‌ _ ناحیەی خان رۆستەم _ گەرمیان _ كفری

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat: 12728 27500 V

Hotbird: 112962 27500 H

سەرەوە