کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

 

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 26-7-2019

ئاوایی قەواڵی _ بان ئاوە سپی _ بناری جەوەڵ مازووخ _ ناوچەی داوێ‌ _ ناحیەی خان رۆستەم _ گەرمیان _ كفری

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11636 - 27500

سەرەوە