کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 15-2-2019

ژیانەوەی كوردستان 15-2-2019

ئاوایی غەیدان (خانەدان ) - بناری جەوەڵ مرواری - ناوچەی بنگورە - ناحیەی قۆرەتوو - خانەقین

Vk1YwKx1ZlI

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە