کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 8-2-2019

ژیانەوەی كوردستان 8-2-2019

گوندی دەشتیوان (خواران ) - بناری چیای گەڵاڵە -بناری قەندیل

دۆڵی سێوەیس -ناحیەی ناودەشت - پشدەر

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat: 12728 27500 V

سەرەوە