کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 18/1/2019

ئاوایی خییربەگ - سەرچەم خاڵۆ بازیانی - ناوچەی قەرە حەسەن - ناحیەی لەیلان - كەركوك - كوردستان

BMy98FGsCwg

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە