کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 30/11/2018

ئاوایی زەنگەنە - بنالری جەوەڵ هەنارە - ناوچەی قەرە حەسەن ناحیەی قەرەهەنجیر - كەركوك - كوردستان 

n532IKfBtto

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە