کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

 

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 30/11/2018

ئاوایی زەنگەنە - بنالری جەوەڵ هەنارە - ناوچەی قەرە حەسەن ناحیەی قەرەهەنجیر - كەركوك - كوردستان 

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11636 - 27500

سەرەوە