کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 2017-11-3

ژیانەوەی كوردستان  2017-11-3

ئاوایی تۆخماخلو _ناوچەی ساری تەپە _ بناری جەوەڵ زیندانە _ قەرە حەسەن _ ناحیەی لەیلان _ كەركوك _ كوردستان

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11636 - 27500

سەرەوە