کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان 15/9/2017

ژیانەوەی كوردستان

ئاوایی ناسر و میسر -ناوچەی شوانی كێشك - بناری چیای خاڵخاڵان

ئاورێژی ماسقەڵان -ناحیەی رێدار -لیوای كەركوك - كوردستان

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat: 12728 27500 V

Hotbird: 112962 27500 H

سەرەوە