کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان ... ئاوایی قەرەگۆل _ ناحیەی وارماوا _ پێدەشتی شارەزوور _ قەزای شارەزوور

ژیانەوەی كوردستان  2022/12/2
ئاوایی قەرەگۆل _ ناحیەی وارماوا _ پێدەشتی شارەزوور _ قەزای شارەزوور

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە