کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

بەرنامەی ژیانەوەی كوردستان

گوندی میریاسی خواروو _ ناوچەی زەردیاوا _ قەزای قەرەداخ

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە