کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان

  Live

بەرنامەکان

ژیانەوەی كوردستان لە ئاوایی تاوێر بەرز

ژیانەوەی كوردستان لە ئاوایی تاوێر بەرز
ئاوایی تاوێر بەرز -ناحیەی سەڵباتوو -كەركوك

ZwSbQ-Jt8pY

ئەڵقە پێشکەشکراوەکان

GK Sat Frequencies

NileSat:V:11564 - 27500

سەرەوە