پێشمەرگە
پوویچەل كردن بەرنامێگ تروریستی لە سلێمانی

8/18/2016 -

دو ترۆریست كە ئڕا ئەنجامدان كار ترۆریستی ڕووی كردووینە شار سلێمانی و قەزای چەمچمەماڵ، لەناوچەی دێلێژە لە رۆژئاوای سلێمانی كەفتنە كەمین هێزەیل ئاسایش سلێمانی و لەئەنجامیش هەردوو ترۆریستەگە كوشیان , یەكێگ لە ترۆریستەگان كە لە گرووهەگە پلەی ئەمیر داشتێە, بەرنامەدانەر و سەرپەرەست 23 كردەوەی ترۆریستی زیاتر

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: