وەرزش
بەرپرسەیل كۆمیسیون ئۆڵۆمپیاد سەرقاڵ ئامادەكارین ئڕا ئۆڵۆمپیاد 2016

9/3/2015 -

دوایی ئەوە كە وە بەشێوەی رەسمی میوانداریكردن یارییەیل ئۆڵۆمپیاد 2016 بەخشریا وە شار ریۆ دی جانیرۆ برزیل، بەرپرسەیل وەرزشی لەو وڵاتە سەرقاڵ ئامادەكارین.
 بەرپرسەیل یاری بالەی كناردەریا لە لیژنەی ئۆڵۆمپیاد دەس كردنەسە ئامادەكاری ئڕا ڕێكخستن یاریگای بالە و دابین كردن كەموكوڕیەگان. جیۆڤانی زیاتر

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: