عراق و جەهان
جێگیر بووین فڕوكەیل ڕووسی لە ئێَران خلاف قانون ئەساسی ئەو وڵاتەسە

8/17/2016 -

نەمایەندەی ئسلام ئاباد و دالاهۆ سەر وە كرماشان لە مەجلس شەوراس ئسلامی رەخنە لە جیگیر بوین فرووكەیل جەنگی رووسیە لە ئێران گرت و لە لایگتریشەو ئامریكایش وەی كارە واكۆنش نیشان داس و وە نەقز قەتعنامەی 2231 شەورای ئەمنیەت ناوی بردێە.

زیاتر

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: