ئابوری
پێشبینی كریێد ئمساڵ 2 میلیارد دولار كالا لە سنوور مهران سادر بكریێد

9/13/2016 -


وە پێ گوزارش ئلژلنس خەوەری كورد پرس: حشمت اللە عەسكەری معاون ئقتسادی پارێزگار ئیلام لە دیدار وەل رووژنامەنووسەیلا وەتێە:  وە پێ ئەو بەرنامە كە دارێژیاس, پێشبنی كەیمن ئمساڵ فرەتر لە 2 میلیارد دولار, كالا لە مەرز مهران سادر بكریێد.
وەتیێشە كە مەرز مهران تا 2 ساڵ لەیەوەر تەنیا تایبەت زیاتر

فرەترین خوەنیای
زانستی
مەردم ئێران 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن


مەقامێگ نزامی بهداشتی ئێران ئعلامكرد: شاروەندەیل ئەی وڵاتە 3 تا 4 بەرابەر ئستاندارد جەهانی داروو وەكار تیەرن. هەروا لە وەكارهاوردن فرەی ئانتی بیوتیك لە ئێران هوشدار دا و وەت: مۆقاومەت لە بەرامبەر ئەی دارووە, فاجعە و كارەس زیاتر

    [‎1/‎10/‎2018 2:42 PM] Mukri Ashna: